22. juni 2013

Symptomer på MS

Hei på deg. 

Jeg tenkte at det kunne være greit å legge ut en oversikt over symptomer på MS.
Det er viktig at når du leser om symptomene så ikke tenk SHIT jeg har MS og bli helt hysterisk. Av hele norges befolkning er det 250-350 personer som får diagnosen hvert år, så det er ikke en sykdom det er stor sjanse for at du har eller kommer til å få. Om du har foreldre med MS har du noe større risiko for å få MS, men risikoen er fortsatt ganske liten.

Det er mange ulike symptomer på MS som kan variere både i type og omfang. Hos noen er de forbigående mens andre får varige symptomer. Hvilke symptomer du får er avhengig av hvor i hjernen lesjonene (betennelsesreaksjonene) befinner seg og hvor lenge sykdommen har vært aktiv.

Vanlige symptomer:
  • Tretthet - et av de vanligste symptomene som kan påvirke generell funksjonsevne
  • Synsforstyrrelser
  • Balanseproblemer / problemer med å gå
  • Forstyrrelse i hudens følsomhet
  • Smerter
  • Kognitive forandringer - sviktende konsentrasjon og hukommelse
  • Nedstemthet
  • Forstyrrelser med hensyn til avføring og urin
  • Endring av seksuell funksjon
  • Spastisitet (tendens til muskelkramper)
HUSK:disse symptomene kan også skyldes andre ting!

Hvorfor personer blir rammet av MS vet man enda ikke. Forskere mener at f.eks. arv, miljø og etnisitet kan være faktorer som spiller inn. I varmere land er det færre som får MS enn i Nord-Amerika og Nord-Europa. Kvinner blir rammet av MS dobbelt så ofte som menn.

Det er altså ikke noe fasit på hvilken symptomer en med MS har hatt eller noen svar på hvorfor noen rammes av sykdommen og andre ikke. Heldigvis er det mye forskning rundt MS-gåten så kanskje har vi svar om en del år.

Fakta i dette innlegget er hentet fra et hefte jeg fikk på Haukeland utgitt av Novartis Norge.

Rebecca