22. juni 2013

Hvordan diagnostiseres MS?

Hei på deg.

Å stille diagnosen MS er ikke en enkel sak og det innebærer flere ulike tester. Når jeg fikk diagnosen fikk jeg beskjed om at det var kjempe vanskelig å få stilt en100% sikker diagnose. Legen fortalte at det gikk på om det var mest sannsynlig at jeg hadde eller ikke hadde diagnosen. Om dette varierer fra person til person er jeg ikke sikker på.

Når diagnosen skal stilles utfører legen en rekke nevrologiske tester for å vurdere om nervesystemet fungerer som normalt eller om det finnes avvik som skyldes forandringer i sentralnervesystemet. MR undersøkelse og spinalprøve er også vanlige prøver å ta for å få stilt en sikrere diagnose. MR er en undersøkelse hvor en ved hjelp av magnetisk resonans-teknikk får frem bilder som viser forandringer som f.eks betennelsesreaksjoner (lesjoner) som skyldes MS. Ved en spinalpunksjon tar legen en prøve av ryggmargsvæsken, denne blir undersøkt for forekomsten av antistoffer og cellekomponenter. Ofte viser prøven tegn på betennelsereaksjon i ryggmargsvæsken om pasienten har MS.

Jeg opplevde at det var en del venting på time til MR og ny MR samt ventetid for å få tatt spinalprøve, så det tar tid å få stilt en diagnose. Dette er både pga kø på sykehuset og at det tar litt tid for å se på bildene fra MR og for å få svar på spinalprøven.

Fakta til dette innlegget er hentet fra hefte jeg fikk på Haukeland sykehus utgitt av Novartis Norge.

Jeg håper dette gjorde det litt klarere hvordan legene arbeider for å finne ut om pasienten har MS eller ikke.

Rebecca