23. juni 2013

MS behandling

Hei på deg.

Jeg tenkte at det også kunne være litt greit med informasjon om hvordan MS kan påvirke livet ditt og hvilke behandlingstyper som finnes. Mange tenker at MS er verdens undergang, men det trenger det ikke nødendigvis å være. Mange kan leve ett normalt eller nærmest normalt liv med sykdommen store deler av livet.

MS påvirker alle pasienter ulikt. Noen går i perioder uten å ha symptomer på sykdommen mens andre har mer uttalte symptomer. Felles for alle er at det finnes behandlinger som kan hemme utviklingen av sykdommen og redusere symptomer.

Hva er behandlingsmulighetene for MS?
MS kan behandles på ulike måter avhengig av hvor alvorlig symptomene er og hvordan sykdommen har utviklet seg. Atakk behandles som regel med kortikosteroider som bekjemper betennelsesreaksjonene i lesjonene i hjerne og ryggmarg. Denne typen behandling gis ikke over lengre perioder og gis vanligvis kun i forbindelse med atakk. MS behandling er en livslang behandling og behandlingen er sykdomslindrende. Behandlingen påvirker kroppens naturlige immunforsvar og reduserer på denne måten lesjonene i hjerne og ryggmarg.
Hensikten med sykdomslindrende behandling er å gjøre symptomene mildene, føre til færre anfall og begrense utviklingen av sykdommen.

Ettersom MS utvikler seg forskjellig fra person til person vil også behandlingen variere fra pasient til pasient. Forskning gjør fortløpende fremskritt når det gjelder å forstå og behandle MS bedre.

For pasienter med atakkvis MS finnes det ulike former for sykdomslindrende behandling som effektivt kan endre sykdomsforløpet. Felles for behandlingene som finnes i dag er at de gis ved injeksjon/infusjon. Noen pasienter opplever bivirkninger ved behandling, men behandlingssenteret ditt kan gi deg gode råd og veiledning for hvordan du kan lindre bivirkningene.

Hvilke behandling passer best?
Hvilke behandling som passer for ulike pasienter kommer ann på hvilke type MS pasienten har. Nevrolog vil informere pasienten om fordeler, ulemper, effekt og risiko ved de ulike behandlingsalternativene. På bakgrunn av vurderingen vil nevrologen komme frem til hvilke behandling du skal benytte. Det er viktig at du som pasient snakket åpent med nevrolog og MS-sykepleier om hvilke bekymringer du har slik at du på best mulig måte kan få den nødvendige hjelpen til å leve med MS nå og i fremtiden. Uansett hvilke behandling som velges så skal du huske at vedvarende behandling har positiv effekt på din livskvalitet.

Fakta i dette innlegget er hentet fra heftet jeg fikk på Haukeland utgitt av Novartis Norge.

Håper dette innlegget svarer på en del spørsmål du har om behandling!

Rebecca