21. juni 2013

Hva er MS?

Hei på deg.

Ettersom folk flest egentlig ikke aner hva MS er så er det vel naturlig at en av de første innleggene mine handler om hva det er.

Da jeg var på Haukeland og fikk diagnosen sa legen noe sånt som at hvis man gikk på gata og spurte mange mennesker hva de visste om eller forbinner med MS så svarer de fleste at de med MS sitter i rullestol. Heldigvis er dette langt fra sannheten for mange mennesker som lever med denne diagnosen.

MS står for Multippel Sklerose og er en sykdom i sentralnervesystemet, altså i hjernen og ryggmargen. De fleste som rammes er mellom 20 og 50år, og mange lever i flere år uten symptomer. Det er derfor det kan ta tid før riktig diagnose blir stilt.

MS er det vi kaller for en autoimmun sykdom, dette betyr at noen av de hvite blodlegemene i kroppens immunforsvar angriper kroppens friske deler. Ved MS angripes myelin som er isoleringsmaterialet rundt nervecellene. Desverre er det ingen som vet årsaken til dette enda. Myelin er et fettlag som sikrer at impulser (beskjeder om bevegelse eller sansesignaler) sendes hurtig og uforstyrret mellom hjernen og resten av kroppen. Hvis myelinet blir skadet vil impulsene gå langsommere og/eller ikke komme frem.

Ulike typer MS
Atakkvis MS (RRMS)
Dette er den vanligste formen for MS (80-85%) og kjennetegnes ved at pasienten får tilbakevennende anfall. Et atakk er en periode på mer enn 24-48timer hvor pasienten får forverret symptomene fra tidligere atakk eller opplever nye symptomer. Hvor lang tid det går mellom hver atakk varierer fra person til person og anfall til anfall. Periodene mellom atakkene er stabile og symptomene er helt eller delvis borte.

Sekundær-progressiv MS (SPMS)
Denne diganosen får du om sykdommen utvikler seg mellom atakkene og alvorlighetsgraden av symptomene forverres. Denne typen inntreffer sent i sykdomsforløpet ettersom behandlingsmetodene i dag hemmer utviklingen av sykdommen.

Primær-progressiv MS (PPMS)
Ca 10-15% av MS pasienter får denne diagnosen. Kjennetegnene er at det skjer en fortløpende forverring av symptomene mens det bare sjeldent forekommer egentlige atakk.

Benign MS (Godartet MS)
 Ca 10-20% av MS pasientene får denne diagnosen. Pasienter med denne diagnosen får sjeldent atakk og når de får atakk er ofte sanseorganene rammet og de gir sjeldent varige mèn. Omtrent halvparten av pasienter med denne diagnosen utvikler sekundær-progressiv MS.

Informasjonen er hentet fra et informasjonshefte jeg fikk på Haukeland og er utgitt av Novartis Norge.

Håper du fant innlegget informativt og lærte noe. Det kommer flere informasjonsinnlegg etterhvert.

Rebecca